Elektronisk bankafstemning frigiver timer i bogholderiet og sparer bogholderen for meget arbejde i dagligdagen. Endvidere kan bogholderiet lukke måneden hurtigere, og bankafstemningsfunktionen hjælper bogholderen med til at få bilagene indsamlet hurtigere.

Selve afstemning med banken er en af hjørnestenene i korrekt og rettidig bogføring. Det er altid der, vi begynder, når vi går i gang hos en ny kunde. Hvis bogholderen har styr på at afstemme banken, så er en vigtig del af det bogholderiet på plads.

Det er i forbindelse med bankafstemningen, at bogholderen skal på jagt efter manglende bilag i organisationen. I det traditionelle bogholderi sidder bogholderen med papirudskrifter og overstregningspenne i alle regnbuens farver. De manglende bilag noteres og den medarbejder, der er synderen får en venlig påmindelse om at finde parkeringskvitteringen fra kundemødet i begyndelse af måneden.

Udfordringen består i, at manglende bilag oftest er en forglemmelsen. Og det kan være yderst tidskrævende at genfinde det rette bilag. Tænk på livet for den typiske sælger. Dagen foregår på landevejen, sælgeren genererer X antal bilag dagligt, og nu skal han finde det specifikke bilag fra parkering for tre uger siden.

Ideelt set har alle naturligvis styr på bilagene til enhver tid, men den lette løsning er at gå over til at anvende elektronisk bankafstemning. Det sparer ikke alene tid i bogholderiet, men gør det også livet nemmere for de glemsomme medarbejdere.

Systemet opdager automatisk manglende bilag, og derefter er det nemt at sende information ud til de ansvarlige i organisationen. På den måde kan bogholderen gemme overstregningspennene væk, og dermed sparer virksomheden en masse manuelt arbejde med bilagene. Samtidig bliver det også nemmere for medarbejderne, da de hurtigere får besked om, hvilke bilag, der mangler i bogholderiet. Det er en Win win!

Ud med tusserne

Du kan nemt importere alle posteringer fra din netbank ind i økonomisystemet. Her kan du så bede systemet om at matche posteringer i økonomisystemet med bankposteringerne. Dette giver dig hurtigt et overblik over hvad der mangler.

Elektronisk bankafstemning giver dig også mulighed for at bruge posteringer fra netbanken i din egen bogføring. Det vil sige, at du sparer indtastning og undgår fejl