Workflowsystemer anvendes til at modtage, kontere og godkende bilag. Ved at anvende workflowsystemer opnår vi følgende fordele:

  • Vi sparer tid ved ikke at skulle håndtere papirbilag
  • Systemet aflæser selv oplysninger, så vi ikke skal taste beløb, datoer og betalingsoplysninger
  • Bilaget sendes elektronisk til godkendelse hos den ansvarlige i organisationen

Skriv en mail til Jesper Holm-Pedersen, jhp@einfach.dk, hvis du vil høre mere om, hvordan workflowsystmer kan anvendes til at gøre jeres bogholderi mere effektivt.